Website Liên Kết

Website Liên Kết

Nhạc số

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lý Chí Thành)

Điều tra ý kiến

Bạn chọn nghề giáo vì?
Vì bạn thấy thích nghề giáo.
Vì hoàn cảnh đưa đẩy.
Vì niềm vui công việc.
Ý kiến khác.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  1011475.swf Qt1.swf 0.Ha_trang.mp3 Ban_tinh_ca_mua_dong__Minh_quan.flv Co_gai_dan_tranh.swf YouTube__Cai_luong_tieng_Anh_Full_Manh_Quynh__Phi_Nhung.flv 2912.jpg H2A_Danh_Ngon_ngay_2011.swf CONON_THANH_CO.swf Trungthu.swf Qua_ngay_8_thang_3.flv Pnonline35.jpg Chuc_Mung_Nam_Moi__Doi_Bo_Hien_Luong2.jpg Thieptet2.jpg Mua_xuan_lang_lua_lang_hoa_Thanh_Hoa_1981.flv Danh_dan.swf Thiep3.jpg 0.gif 0.aaa.swf 0.0_hanhphuc1_jpg.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Trắc nghiệm liên kết hoá học

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lý Chí Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:07' 13-05-2009
  Dung lượng: 38.5 KB
  Số lượt tải: 613
  Số lượt thích: 0 người
  LIÊN KẾT HÓA HỌC

  1. Liên kết hóa học trong phân tử nào sau đây được hình thành bởi sự xen phủ s-p:
  A. Br2 B. NH3 C. SO3 D. H2S.
  2. Cho các chất sau: (1) C2H2, (2) CO2, (3) C2H2, (4) HNO3, (5) Cl2O7. Những chất có liên kết cho nhận là:
  A. (1), (2) B. (2), (3) C. (3), (4) D. (4), (5)
  3. Cộng hóa trị của Cl trong hợp chất nào sau đây lớn nhất:
  A. HClO B. Cl2O7 C. HClO3 D. AlCl3
  4. Nguyên tố A là kim loại kiềm (nhóm IA). Nguyên tử của nguyên tố B có 7 electron lớp ngoài cùng. Công thức của hợp chất tạo bởi A và B là:
  A. A7B B. AB7 C. AB D. A7B2
  5. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e là 18. Liên kết hóa học trong oxit của X là:
  A. liên kết ion B. liên kết cộng hóa trị phân cực
  C. liên kết cộng hóa trị không phân cực D. liên kết cho nhận.
  6. Ion X- có cấu hình electron là 1s22s22p6, nguyên tử Y có số electron ở các phân lớp s là 5. Liên kết giữa X và Y thuộc loại liên kết nào sau đây:
  A. cộng hóa trị phân cực B. cho nhận C. ion D. cộng hóa trị.
  7. Những nguyên tố nào sau đây có cùng hóa trị cao nhất đối với oxi: 16A, 15B, 24D, 8E?
  A. A, B B. A, B, D C. A, D, E D. B, E.
  8. Nguyên tử phi kim có khuynh hướng đặc trưng là.....và tạo thành.....
  A. nhận e – ion dương B. nhường e – ion âm C. nhường e – ion dương D. nhận e – ion âm
  9. Nguyên tử R có cấu hình electron là 1s22s22p1. Ion mà R có thể tạo thành là:
  A. R- B. R3- C. R+ D. R3+
  10. Công thức electron của HCl là:
  A. H: Cl B. H : Cl C. H :Cl D. H::Cl.
  11. Liên kết hóa học trong phân tử flo, clo, brom, iot, oxi đều là:
  A. Liên kết ion. B. Liên kết cộng hóa trị có cực.
  C. Liên kết cộng hóa trị không cực. D. Liên kết đôi.
  12. Liên kết trong phân tử HF, HCl, HBr, HI, H2O đều là
  A. liên kết ion. B. liên kết cộng hóa trị có cực.
  C. liên kết cộng hóa trị không cực. D. liên kết đôi.
  13. Hạt nhân của nguyên tử X có 19 prroton, của nguyên tử Y có 17 proton,liên kết hóa học giữa X và Y là:
  A. liên kết cộng hóa trị không cực B. liên kết cộng hóa trị có cực
  C. liên kết ion D. liên kết cho nhận.
  14. Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành do
  A. hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh. B. mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung một electron.
  C. nguyên tử clo nhường electron, nguyên tử Na nhận electron tạo nên hai ion ngược dấu, hút nhau tạo nên phân tử NaCl
  D. nguyên tử Na nhường electron, nguyên tử clo nhận electron tạo nên hai ion ngược dấu, hút nhau tạo nên phân tử NaCl.
  15. Liên kết cộng hóa trị là liên kết:
  A. hình thành do sự góp chung một electronB. hình thành do sự góp chung 2 electron
  C. hình thành do sự góp chung 3 electronD. hình thành do sự góp chung electron.
  16. Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho:
  A. Khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.
  B. Khả năng nhường electron của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.
  C. Khả năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu của nguyên tử đó.
  D. Khả năng nhường proton của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.
  17. Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào có liên kết cộng hóa trị?
  A. LiCl. B. NaF. C. CaF2. D.
  No_avatar

  ko co đap án hỳ

   

   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với HÓA HỌC PHỔ THÔNG - Lý Chí Thành.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.